Høring av nytt veinavn - Skautvetveien

Innhold

Frist for å komme med bemerkninger er 8. juli 2022.

Det nye veinavnet er lokalisert nord for Solumveien ved Paulertjønn og går nordover til Malerød for så å gå videre østover til Skautvet ved Farris. 

Tilbakemelding fra Språkrådet på skrivemåte for veinavnet:

Skautvetveien - ingen merknader. Skautvet er vedtatt skrivemåte for bruksnavnet. Kommunen har plikt til å bruke denne skrivemåten, jf. § 9 første ledd i stedsnavnloven.

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse sendes inn til postmottak@larvik.kommune.no med arkivsakID 22/5990.

Frist for å sende inn merknader

Fredag 8. juli 2022.

Til toppen