Høring av nytt veinavn – Nalumveien

Innhold

Larvik kommune ber om tilbakemeldinger på tildeling av nytt veinavn – Nalumveien. Frist for uttalelse: 24. oktober 2022.

Veien som skal tildeles nytt veinavn er lokalisert syd for Helgeroveien ved Nalum og går sydover til Nalumstranda. Grunneier foreslår at veien får navnet «Nalumveien».

Dokumenter til høring

Språkrådet har gitt følgende tilbakemelding på navneforslaget:

- Vi har ingen merknader til adressenavnforslaget Nalumveien.

Høringsuttalelse

Frist for å komme med bemerkninger er 24. oktober 2022. Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsaknr. 22/10539.

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no

Til toppen