Høring av nytt veinavn - Markestranda/Markstranna

Innhold

Frist for uttalelse: 26. august 2022.

Språkrådet tar opp navnesak for stedsnavnet Markestranda/Markstranna og Statens kartverk sender saken på lokal høring.

Veien som skal tildeles nytt veinavn er lokalisert øst for Hummerbakkveien, går videre østover for så å gå sydover til sjøen. Veien ender til slutt ved sjøen, mellom Kjærstranda og Lydhusstranda. Velforeningen for hyttene i området ønsker at veien får navnet Markestranda.  

Språkrådet har gitt følgende tilbakemelding på navneforslaget:

Navnet er ikke registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), men herredsregisteret har registrert navnet Markenstranda /’’markenstranna/ her, med merknaden «navn etter en Marken». Kommunen oppgir at uttalen er «Markstranna». Vi har derfor bedt Kartverket om å reise navnesak på dette navnet for å få avklart skrivemåten. Skrivemåten som blir vedtatt i denne navnesaken blir retningsgivende for skrivemåten av adressenavnet. Vi har også bedt Kartverket om å ta med navnet Mark(e)løkka i navnesaken.

Høringsuttalelse

Frist for å komme med bemerkninger er 26. august 2022. Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsaknr. 22/8221.

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no

Til toppen