Høring av nytt veinavn - Eikhaugen/Eikehaugen

Innhold

Frist for uttalelse: 26. august 2022.

Språkrådet tar opp navnesak for stedsnavnet Eikhaugen/Eikehaugen og Statens kartverk sender saken på lokal høring i kommunen.

Veien som skal tildeles nytt veinavn er lokalisert øst for Barkevikveien og nordøst for Helgeroa båthavn. Den nye veien ligger innenfor reguleringsplan for Helgeroa BN2 - Barkevikveien, ikraft 18.10.2017. Innenfor reguleringsplanen er det regulert til bolig- og fritidsbebyggelse. Grunneier foreslår at den nye veien får navnet Eikhaugen.

Språkrådet har gitt følgende tilbakemelding på navneforslaget:

Navnet er ikke registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), men i matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel er Eikehaugen navn på en av eiendommene her (gnr/bnr 4084/58). Kommunen oppgir at uttalen er «Eikhauven». Vi har derfor bedt Kartverket om å reise navnesak på dette navnet for å få avklart skrivemåten. Skrivemåten som blir vedtatt i denne navnesaken blir retningsgivende for skrivemåten av adressenavnet.

Høringsuttalelse

Frist for å komme med bemerkninger er 26. august 2022. Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsaknr. 22/5783.

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no

Til toppen