Høring av nytt veinavn – Eikelia

Innhold

Frist for uttalelse: 6. februar 2023

Larvik kommune ber om tilbakemeldinger på tildeling av nytt veinavn Eikelia.

Veien som skal tildeles nytt veinavn er lokalisert øst for Barkevikveien og nordøst for Helgeroa båthavn. Den nye veien ligger innenfor reguleringsplanen Helgeroa BN2-Barkevikveien, ikraft 18. oktober 2017. Innenfor reguleringsplanen er det regulert til bolig- og fritidsbebyggelse.

Kommunen forelår at den nye veien får navnet Eikelia.

Grunneier av veien samtykker i at veien kan få navnet Eikelia.

Språkrådet har ingen merknader til adressenavnforslaget Eikelia.

Dokumenter til høring

Høringsuttalelse

Frist for å komme med merknader er 6. februar 2023. Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsak 22/5783.

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no    

Send høringsuttalelse
Til toppen