Høring av nytt veinavn - Eikedalsveien

Innhold

Frist for å komme med bemerkninger er 8. juli 2022.

Det nye veinavnet er lokalisert syd for Solumveien ved Paulertjerna og går sydover til Hallesetra ved Hallevannet. 

Tilbakemelding fra Språkrådet på skrivemåte for veinavnet:

- Vi tilrår skrivemåten Eikedalsveien med binde-s. I Sentralt stedsnavnregister er det registrert tilsvarende adressenavn både med og uten binde-s, men alle tilsvarende navn i herredsregisteret har uttale med binde-s.

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse sendes inn til postmottak@larvik.kommune.no med arkivsakID 22/5948.

Frist for å sende inn merknader

Fredag 8. juli 2022.

Til toppen