Høring av navnesak for gårdsnavnet Linsverk

Innhold

Frist for innsendelse av merknader er 18. mai 2021

Kartutsnitt Lindsverk 770X433

Høring av navnesak for gårdsnavnet Linsverk, Jf. § 12 i forskrift om stadnamn.

Statens kartverket v/ stedsnavntjenesen sender saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. I tillegg til primærnavnet tar de avledete navn med i saken, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn.

Gårdsnavnet er lokalisert i Lardal, på østsiden av Lågen ved Hukstrøm bru.

Alternative navneforslag er Linsverk eller Lindsverk.

Send merknader

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 21/2808 i emnefeltet.

Frist for å komme med bemerkninger er 18. mai 2021.

publisert 23.04.2021 

Til toppen