Høring – forskrift om skole- og feriedager (skolerute)

Innhold

Frist for uttalelse: 19. mai 2024

Dagens opplæringslov

§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid, fjerde avsnitt:
“Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver.”

Ny opplæringslov fra 1.8.24 

§ 14-1. Skolerute og lengde på skoleåret, andre avsnitt:
“Kommunen og fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar for elevane (skolerute). Skole- og feriedagane skal planleggjast slik at eksamen og nasjonale prøver kan gjennomførast."

Forskrift om skole- og feriedager (skolerute)

  • Larvik kommune har plikt til å vedta forskrift om skole- og feriedager (skolerute).
  • Det er fastsatt felles skolerute for Vestfold og Telemark for skoleåret 2024-2025, melding til HOK 1.6.22.
  • For skoleåret 2025-2026 og 2026-2027 er det foreslått felles skolerute for kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, melding til HOK 1.11.23.
  • Dette er et samarbeid mellom kommunene og fylket for å få koordinert skoleskyss, og for at ferie i  grunnskolen og videregående skole bør være samtidig slik at familier kan planlegge ferier.

Larvik kommune foreslår å forskriftsfeste den fastsatte skoleruta for 2024-2025 og de foreslåtte skolerutene for 2025-2026 og 2026-2027.

Gi innspill

Innspill sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 24/25503 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for uttalelse er 19. mai 2024.

Til toppen