Høring – forskrift om hovedmål på den enkelte skole i Larvik kommune

Innhold

Frist for uttalelse: 19. mai 2024

Dagens opplæringslov

§ 2-5. Bokmål og nynorsk i grunnskolen, første avsnitt:
“Kommunen gir forskrift om kva skriftspråk som skal vere hovudmål i dei enkelte skolane. Hovudmålet skal nyttast i skriftleg opplæring og i skriftleg arbeid. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk som skriftleg hovudmål.”

Ny opplæringslov fra 1.8.24 

§ 15-2.Hovudmål på kvar skole, første avsnitt:
“Kommunen og fylkeskommunen gir forskrift om kva skriftspråk som skal vere hovudmålet på kvar skole, anten bokmål eller nynorsk. Skolen skal bruke hovudmålet i den skriftlege opplæringa og i den skriftlege kommunikasjonen med elevane og foreldra.

Forskrift om hovedmål på den enkelte skole

  • Larvik kommune har plikt til å vedta forskrift om hovedmål.
  • Hovedmål er språket som skal brukes av elever og ansatte i den skriftlige delen av opplæringen (skriftlig informasjon fra lærer, lærebøker og andre læremidler, oppgaver, osv.)
  • Valget står mellom bokmål og nynorsk.
  • I Larvik kommune er bokmål hovedmålet, men dette er ikke forskriftsfestet. 

Larvik kommune foreslår å forskriftsfeste at bokmål skal være hovedmålet.

Gi innspill

Innspill sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 24/25503 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for uttalelse er 19. mai 2024.

Til toppen