Høring - Anvik hytteområde

Frist for innsendelse av merknader: 3. april 2018.

Detaljert reguleringsplan for Anvik hytteområde, gbnr. 4122/5 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 12. desember 2017 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/754 til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen