Høring – alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik 2024-2028

Innhold

Frist for uttalelse: 19. april 2024.

Larvik kommune inviterer alle innbyggere til å delta i høringen av den nye alkoholpolitiske planen for 2024-2028.

Alkoholloven stiller krav til at kommunen har egen alkoholpolitisk handlingsplan. Kommunen har ikke myndighet til å trå over alkohollovens rammer. Planen skal rullere hvert 4. år, året etter nytt kommunestyre tiltrer. Det er lokal alkoholpolitikk som skiller kommunenes fra hverandre.

Alkohol er ingen ordinær vare. Det er lovlig og strengt regulert rusmiddel. Det er også det rusmidlet som forårsaker størst og flest belastninger i samfunnet, for enkelt personer og andre tredjepersoner. Bruk av alkohol er sosialt akseptert, og det er forventet at det skal serveres alkohol i stadig flere sammenhenger. Det er i dette skjæringspunktet alkoholpolitisk handlingsplan skal finne sin plass.

Planen inneholder hovedmål, delmål og tiltak kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk.

Høringsuttalelse

Innspill til planen sendes inn via det digitale skjemaet under.

Frist for å sende inn bemerkninger er 19. april 2024.

Send inn innspill
Til toppen