"Bobla" - foreløpige forslag til vedtak

Innhold

Innspill/forslag som er lagt inn i politikerportalen blir publisert dagen før de politiske sakene skal behandles. For ettermiddagsmøtene blir siden oppdatert ca. kl. 12.00 på møtedag.

  • Dette er forslag som politikere har lagt inn i politikerportalen i forkant av de politiske møtene.
  • Det er viktig å poengtere at forslagene som er sendt inn ikke er fremmet som forslag før de er løftet fram i selve møtet.
  • Det betyr at selv om representantene har sendt inn forslaget, så er det ikke å regne som et forslag før det er fremmet i møtet.
  • Forslagsstiller kan også velge å ikke fremme forslaget, eller å endre/justere forslaget før det fremmes.

Formannskapet og kommunestyret

Politiske møter og saksdokumenter
Til toppen