Ordføreren talte Larviks sak på Stortinget

Innhold

Torsdag var Larviks ordfører Birgitte Gulla Løken blant ordførerne som talte på den åpne høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité - en drøy uke etter at regjeringen kom med sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene. 

Birgitte Gulla Løken På Stortinget 2
Larviks ordfører Birgitte Gulla Løken ved siden av ordførerkollega i Eidskog, Kamilla Thue (Ap), under torsdagens høring.

– Jeg heter Birgitte Gulla Løken og er ordfører i Larvik. Men her i dag representerer jeg en tverrpolitisk gruppe: ordføreroppropet. Vi består av 50 kommuner, fra Tromsø i nord til Vennesla i sør, og har 1,3 millioner innbyggere til sammen, innledet Gulla Løken. 

Hun har tidligere omtalt forslaget til nytt inntektssystem som «et lite skritt i riktig retning, men langt fra nok». Larvik får for eksempel 24 millioner kroner mer i inntekter neste år, men det skyldes i all hovedsak den økte kommunerammen for 2025. 

Det er likevel betydelig bedre enn hva inntektssystemutvalget foreslo for halvannet år siden - der Larvik lå an til å havne 15 millioner i minus. 

Birgitte Gulla Løken På Stortinget
Gulla Løken sammen med stortingsrepresentant fra Høyre, Anne Kristine Linnestad.

På torsdagens høring - der også skattesterke kommuner som Oslo, Austevoll og Lurøy adresserte komitéen - var Gulla Løken tydelig på at hele systemet bør gjennomgås på nytt. 

– Heller ikke det nye systemet setter kommunene i stand til å levere likeverdige tjenester, sa hun.

Og fortsatte: 

– Inntektssystemet bryter med den norske velferdsmodellen, da det er adressen som avgjør kvaliteten på eldreomsorgen og oppveksten til barna. På alle andre områder enn her styrer Norge etter sosialdemokratiske prinsipper der man bidrar etter evne, og mottar etter behov. Jeg ber om dere ser på det nå som er lagt fram som en start, men inntektssystemet kan ikke med dette legges bort.

I den skriftlige høringsuttalelsen fra ordføreroppropet heter det at det gjennomsnittlige avviket mellom skattesterke og skattesvake kommuner i fjor var 7140 kroner per innbygger, etter at utjevningen har funnet sted. Regjeringens forslag om å øke omfordelingen med 2 milliarder tilsvarer en økning på cirka 15 prosent.

«Forskjellene mellom skattesterke og skattesvake kommuner vil fortsette å øke. Det er særlig bekymringsfullt at tjenester til sårbare grupper vil bli rammet av forskjeller mellom kommunene. Derfor mener vi at dette systemet må reformeres, og at et nytt utvalg som skal gå gjennom inntektssystemet, må nedsettes umiddelbart.», heter det i oppropet. 

På vei hjem til Larvik er Gulla Løken fornøyd med hvordan dagen utspilte seg. 

– Jeg synes dette gikk ganske bra. Vi fikk støtte fra en del andre kommuner. Budskapet vårt har vært det samme lenge: staten må sette kommunene i stand til å tilby innbyggerne likeverdige tjenester, sier hun.

Etter høringen ble det åpnet for spørsmål, der Gulla Løken blant annet ble utfordret på bortfallet av eiendomsskatt i Larvik kommune (fra og med årsskiftet 2025) fra Rødt-representant Tobias Drevland Lund. 

Til toppen