Ønsker innspill til temaplan for integrering

Innhold

Larvik kommune skal oppdatere temaplan for integrering. – Integrering og mangfold er vårt felles ansvar, sier Inger Hjortland og Helene Gutterød Huseby i Larvik kommune.

Aktivitetsdag Elever Larvik Læringssenter
Hvordan skal Larvik jobbe videre for å sikre god inkludering og integrering av innvandrere i kommunen vår?

I Larvik bor det 8235 personer som har innvandrerbakgrunn fra omtrent 100 ulike land, det er 15,2 prosent av innbyggerne våre.

– Nå skal vi oppdatere temaplan for inkludering. Den skal si noe om hvordan Larvik skal jobbe videre for å sikre god inkludering og integrering av innvandrere i Larvik kommune, forteller Hjortland og Gutterød Huseby.

Dette er en temaplan for integrering

En temaplan for integrering skal være et strategisk arbeidsverktøy som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommunens integreringsarbeid. 

Planen skal beskrive langsiktige utfordringene og valg som kommunen står overfor med tanke på arbeidet med bosetting og integrering.

Planen skal bidra til en helhetlig og samordnet integrering, både på tvers innad i kommunen og i samarbeid med private lag, foreninger og andre.

Allerede nå kan du sende innspill til planen. Etter ferien blir det flere medvirkningsverksteder, du finner mer informasjon om det under.

Slik sender du inn dine innspill

Du må gjerne svare på skjemaet som enkeltperson, samle venner eller kollegaer og sende et fellessvar eller sende det på vegne av en bedrift, et lag eller forening. Alle innspill er verdifulle!

Send inn dine innspill her

Frist for å gi innspill er 23. august.

Innvandrere i Larvik

Innvandrere som kommer til Larvik er nyfødte, barn, unge, voksne og eldre. De er friske og syke. De er personer som er godt utdannede eller har lite skolebakgrunn. De har ulike interesser og behov.

35,3 % av innvandrerne i Larvik har flyktningbakgrunn.

Det kommer også personer med innvandrerbakgrunn til Larvik som ikke blir bosatt med offentlig hjelp og som har andre rettigheter og plikter. For eksempel personer som har kommet på familieinnvandring (23,4 %) og arbeidsinnvandrere (25,4 %).  

Fremdriftsplan

 1. Kommunestyret vedtok 15. mai 2024 at temaplan for integrering skal rulleres – oppdateres. Planen skal vise resultater, økonomi og hvordan det jobbes med
  integrering i Larvik kommune. 

 2. Åpen digital medvirkning for innbyggere og innspill fra virksomheter i kommunen.

  • 27: august: politiske råd: ungdomsråd og innvandrerråd) 
  • 27. august: åpent mevirkningsverksted i kantina på Larvik Læringssenter
  • 3. september: Colab/næringsforeningen
 3. I denne perioden går arbeidsgruppen gjennom alle innspill og rullerer innholdet i planen, før den sendes til politisk behandling.  

  • Rådene: 29. oktober 2024
  • Utvalgene: 30. oktober 2024
   • Hovedbehandling i hovedutvalg for Oppvekst og kvalifisering
  • Formannskapet: 6. november 2024
  • Kommunestyret 13. november
Til toppen