Hvordan skal Larvik sentrum se ut i fremtiden?

Hva skal til for at Larvik by blir et levende sentrum? Send inn dine innspill innen 1. november

To tverrfaglige team med bred kunnskap innen byplanlegging og byliv skal utarbeide en mulighetsstudie for Larvik by. De to teamene tar utgangspunkt i hver sin stasjonsløsning for jernbanen. 

Nå ønsker vi dine innspill til dette arbeidet. 

Innspillsfase 1 skjer i uke 41-44.

Send dine innspill

Kontakt

  • Camilla Fjellvik Paulsen Prosjektleder
Til toppen