Må du søke?

Innhold

Du kan gjøre mindre byggearbeider på eiendommen din uten å søke kommunen om tilltatelse. Dette gjelder også små endringer i bruken av rom i boligen din.

Hva du må du finne ut av

Reguleringsplaner og kommuneplaner setter grenser for hvor mye du kan bygge på tomta di, hvor høyt et byggverk kan være eller hvor på eiendommen byggverket kan plasseres. I tillegg kan krav om avstand til nabo, byggegrense mot vei eller tekniske krav til konstruksjonen gjøre at du likevel må søke kommunen om tillatelse eller dispensasjon.

Veivisere

Direktoratet for byggkvalitet har laget veivisere som kan hjelpe deg å finne ut om det du planlegger kan gjennomføres uten å søke:

Her er en oversikt over andre mindre tiltak som du kan gjennomføre uten å søke:

Servicetorget

Servicetorget har oversikt over lover og regler, reguleringsplaner og kommuneplanen. Servicetorget hjelper med spørsmål om søknadsregler, fremgangsmåte, kommunens kartløsning og hvilke regler som gjelder på det stedet du ønsker å bygge. Servicetorget kan imidlertid ikke vurdere om byggetiltaket kan godkjennes.

Søke på egenhånd

Du finner mer informasjon om hvordan du søker på neste side.

Til toppen