Betaling

Oversikt over gebyrer.

Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i desember for påfølgende år.

Til toppen