Eiendomsregister - matrikkel

Innhold

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Se all informasjon om din eiendom og andres

Hva inneholder matrikkelen?

Matrikkelen er ett av landets tre basisregistre, sammen med Enhetsregisteret og Det sentrale folkeregisteret. I tillegg utgjør matrikkelen en av de opprinnelige fem nasjonale felleskomponentene i regjeringens digitaliseringsprogram da dette kom. De fem var Enhetsregisteret, Det sentrale folkeregisteret, Alt Inn og felles infrastruktur for elektronisk ID, i tillegg til matrikkelen.

Hva er matrikkelen?

Til toppen