Trygg hjemme

Innhold

Larvik brann og redning ønsker tips og bekymringsmeldinger fra publikum om risikoforhold som angår brannsikkerheten.

Meld bekymring om brannfarlige forhold nå

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig kan man være anonym.

I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Tre av fire som omkommer i brann er av ulike grunner ekstra utsatt for brann. Slike grunner kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, rus, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold.

Ni av ti i disse risikogruppene omkommer i eget hjem, og mange mottar tjenester i hjemmet fra kommunen. I dag bor eldre og hjelpetrengende hjemme lenger enn før, noe som er i tråd med “Bo trygt hjemme” reformen.

Brannsikkerheten i private hjem er i mange tilfeller lite tilpasset den enkeltes behov, og det er derfor viktig å jobbe forebyggende der risikoen er størst. Ofte kan brannsikkerheten forbedres med enkle tiltak.

Larvik brann og redning har innledet et samarbeid med helse og omsorg, eiendom og Larvik kommunale boligstiftelse, for å kunne jobbe målrettet og brannforebyggende for deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Å sørge for god brannsikkerhet for våre innbyggere med et hjelpebehov krever et godt samarbeid innad i kommunen.

Risikoutsatte grupper

Noen deler av befolkningen har større risiko for å starte en brann eller begrenset evne til å forebygge brann, oppdage brann, evakuere ved egen hjelp, varsle og slokke brann.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) defineres risikogrupper slik:

  • Eldre over 70 år
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Demente
  • Rus og psykiske lidelser
  • Arbeidsinnvandrere og flyktninger

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

For å gjøre Larvik til en enda tryggere kommune å bo i, er vi avhengig av hjelp fra innbyggerne våre for å kunne avdekke brannfarlige forhold.

Det kan være alt fra manglende eller blokkerte rømningsveier, manglende varsling av brann, utdatert eller manglende slokkeutstyr og andre brannfarlig forhold.

Larvik brann og redning ønsker tips og bekymringsmeldinger fra publikum om risikoforhold som angår brannsikkerheten. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig kan man være anonym.

Kontakt oss

Dersom du ønsker tips og veiledning om brannsikkerhet hos utsatte personer, ta kontakt med oss.

Vi kommer gjerne på en uformell prat om brannsikkerheten i boligen, enten hjemme hos deg eller de du er bekymret for.

Et slikt hjemmebesøk er gratis og selvsagt helt frivillig. Vi har taushetsplikt.

Telefon: 33 17 17 46 (telefonen er bemannet på dagtid i ukedagene)

Du kan også melde i fra via vårt digitale skjema, så tar vi kontakt med deg.

Nyttige lenker

Til toppen