Propangass

Innhold

Propangass er den vanligste gassen som benyttes i norske hjem. Propangass benyttes hovedsakelig til oppvarming og til matlaging som brensel til gassgrillen. Propan er en svært brennbar gass som kan føre til eksplosjon ved større utslipp. Store mengder propangass kan medføre kvelningsfare. Propangass må bare brukes under tilsyn og ikke i rom der mennesker og dyr sover.

Lagring av gassbeholder

Gassbeholdere skal ikke lagres under bakkenivå eller kjeller. Propangass er tyngre enn luft og ved lekkasje vil gassen sive ut og samle seg ved bakkenivå. En gnist kan være nok til å antenne gassen, noe som kan medføre at huset letter fra grunnmuren. Gass skal heller ikke lagres på loft hvor det ofte er vanskelig å komme til.

Gassbeholdere skal lagres stående grunnet sikkerhetsventilen til tanken. Sikkerhetsventilens oppgave er å slippe ut uønsket overtrykk fra beholder ved unormal temperaturøkning. Dersom beholderen oppbevares liggende, vil propangassen omgjøres til væskefase.

Dersom man lagrer gassbeholderen innendørs, burde man installere en gassvarsler som vil bidra til økt sikkerhet.

Sjekk slangen for lekkasje

Gasslange er "ferskvare" og blir tørr og kan sprekke etter tid. Bøy slangen og se etter sprekker dersom slangen har sprekker vil gass sive ut.
Videre kan man sjekke for lekkasje ved å spraye eller pensle såpevann på slangen og koblingen og sette på trykk, dersom det begynner å boble vil det være en lekkasje, da må slangen byttes. Generelt skal gasslange byttes hvert 3 år.

Larvik brann og redning anbefaler:

  • Gassbeholdere skal ikke lagres i kjeller, under bakkenivå og på loft.
  • Maksimal tillatt lagring av propangass i en bolig er 2 stk 11 kg beholdere.
  • Lagre gassbeholder ute eller i et godt ventilert rom.
  • Lagre gassbeholdere oppreist.
  • Gassbeholder burde ikke plasseres i direkte sollys.
  • Gasslange bør byttes ut hvert 3 år.
  • Følg leverandørens anvisninger for lagring og bruk.

Borettslag og sameier har gjerne retningslinjer for bruk og oppbevaring av gass. Kontakt styret i borettslaget / sameiet for informasjon.

 

Mer om gass og gassvettreglene kan du finne hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine sider:

Til toppen