Beredskap ved brann og redning

Innhold

Informasjon om beredskap ved Larvik brann og redning og alarmsentralen 110.

Alarmsentral 110

Ring 110 ved brann eller ulykke.

Sør-Øst 110 IKS er regionens 110-sentral og fagsentral for brannvesen i regionen. Regionen omfatter hele Sør-Øst Politidistrikt

Bruk servicenummer 33 31 41 10 til andre ikke tidskritiske henvendelser, og for testing av alarmoverføring på brannalarmanlegg. Ved spørsmål om kundeforhold eller alarmoverføring, sjekk først alarmsidene. 

I nødsituasjoner eller for å avlyse en utløst alarm, ring 110. 

Larvik brann og redning

Larvik brann og redning skal gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, samt ha døgnkontinuerlig beredskap mot brann og akutte hendelser: 

 • innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner 
 • bistå i akutte ulykkessituasjoner 
 • utføre forskriftsmessig feiing og tilsyn
 • utføre tilsyn på særskilte brannobjekter
 • bistand i brann- og andre ulykkessituasjoner i nære sjøområder 
 • beredskap mot akutt forurensning
 • søk etter antatt omkomne ved drukning

Leder

Konstituert leder Thorbjørn Alvin Hansen

Åpningstider

 • Mandag–fredag kl. 08.00–15.00
 • Elveveien 56, 3262 Larvik 

Kontaktinformasjon ansatte

Konstituert brannsjef 

Vakthavende brannsjef 

 • Telefon 98 23 17 47

Utrykningsleder. På vakt. 

Administrasjon

Beredskapsavdeling

Konstituert leder Trond Atle Haglind

Beredskapen består av 4 vaktlag, A - B - C - D i døgnturnus.

Forebyggende avdeling

Konstituert avdelingsleder Dag-Fredrik Berg

Tilsyn og feiing - bolig

Feier Olav Brattås

Feier Zahed Omar Nordby

Feier Kim Skaara Nilsen

Feier Ruben Sverre Heggertveit

Feier Jøran Sindberg Hansen

Feier Jens Martin Isaksen Stensrød

Tilsyn særskilte brannobjekter

Branningeniør Fredrik Grue

Branninspektør Lene Tande

Øvelse og opplæring

Beredskap og utstyr

Forberedt 24 timer i døgnet, hele året. 

Larvik har som bemanning: 

 • Kasernert brannstyrke, minimum 6 mann på vakt ved brann og redningsstasjonen, delt i 4 vaktlag som går 24 timersvakter 
 • Felles overbefalsvakt med Sandefjord, delt på 6 personer som går ukesvakter. 

Beredskapen er utstyrt for:

 • Brannslukning (Røykdykkere)
 • Redning (frigjøringsutstyr, overflateredning, båt, vinsj etc.)
 • Utslipp (oljelenser, sanering) 
 • RITS (redningsinnsats til sjøs) – spesialutstyr for frakt innsats ved brann om bord på skip 
 • Redningsdykkerberedskap
 • CBRNE (Kjemikaliedykkere)
 • First responder (Akutt behov for helsepersonell, hjertestarter)
Til toppen