Avfall og brannsikkerhet

Innhold

Utendørs oppbevaring av brennbart avfall og sikker plassering av avfallsbeholdere.

Forsikringsselskapene setter krav i forsikringsavtalen til plasseringen av avfallsbeholdere, følgende gjelder: 

  • For næringsbygg og bolighus med mer enn tre boenheter per hus, gjelder disse reglene fullt ut gjennom krav til plassering av avfall i forsikringsavtalenes sikkerhetsforskrifter. 
  • For eneboligen er det ikke laget tilsvarende sikkerhetsforskrift enda. Her vil forholdet vurderes i forhold til grov uaktsomhet eller ikke. 
  • Forsikringsselskapene arbeider med å få på plass tilsvarende sikkerhetsforskrifter for enebolig som vi har for næringsbygg. 

Plassering

Brennbart avfall som ligger i eller utenfor container/beholder, og som er uten permanent tilsyn, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg). 

Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. 

Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal ikke lett kunne flyttes inntil vegg, men låses fast. 

Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/beholder konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten. 

Lagring av brennbart materiale

Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg). 

Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres minst 25 meter fra byggverk. 

Til toppen