Vestre brygge stenges – betydelige skader

Innhold

Vestre brygge og områdene rundt stenges for all ferdsel fra fredag 3. mars. Ny rapport avdekker kritisk slitasje på fundament, trekonstruksjonen på brygga og tilgrensende områder.

332154824 1238799486715285 5899181213177388815 N

Dette gjelder i all hovedsak kaiens indre del, i overgang mot betongkaien. Enkelte trepeler har bruddskader og betydelig tverrsnittsreduksjon. Det er også funnet råte- og bruddskader på hovedbjelker. 

Konklusjonen i rapporten lyder som følgende: 
Trekaien har betydelige skader og mangler med stor betydning for bæreevne, trafikksikkerhet og levetid. Utbedringstiltak er påkrevd hvis kaien fortsatt skal benyttes.

Med bakgrunn i denne rapporten velger Larvik kommune å stenge Vestre brygge og tilgrensende områder for både trafikk og gående i dag. 

Området stenges til utbedringstiltak er utført.

Brygga vil også stenges av, det vil ikke være muli gå fortøye båter.

Til toppen