Våren er her!

Har du planer om å bygge ny garasje, platting eller kanskje bygge på hytta? Sjekk om du må søke før du setter i gang. Ta sjekken på eByggesok.no.

Ebyggesøk1

Nå har Larvik kommune gjort det enklere for innbyggerne å søke om å bygge på egen eiendom ved at byggesøknaden enkelt kan sendes inn digitalt hele døgnet. Veilederen guider deg gjennom utfylling av  søknaden, nabovarsel og innsending av søknaden. Du får også en påminnelse om å sende inn ferdigattest.

Her finner du veilederen

Økt aktivitet 

Hver vår øker antallet besøkende på Bygge, river, endre  sidene til Larvik kommune. Mange er ivrige etter å starte egne byggeprosjekt når dagene blir lengre og solen titter frem. 

Servicetorget mottar et økende antall spørsmål om private byggeprosjekter er søknadspliktige eller ikke i månedene frem mot sommeren. 

"Målet med økt bruk av veilederen er å hjelpe innbyggerne i Larvik få raskere svar på spørsmål relatert til sitt eget prosjekt” sier Cathrine Wærvågen, Virksomhetsleder Byggesak.

Hun fortsetter: “Men det vil også føre til mer komplette søknader, som igjen vil redusere behandlingstiden til Byggesak i Larvik kommune”  

Hun oppfordrer alle som skal igang med et byggeprosjekt å gå gjennom veilederen. Dersom du fortsatt sitter igjen med spørsmål, ta kontakt med Servicetorget. 

Om eByggesøk.no 

eByggesøk er en veileder som hjelper deg å avklare om du må søke. Dersom du må søke, hjelper veilederen deg å velge korrekt søknadstype, utfylling og innsending av din digitale søknad. Den guider deg gjennom begreper og skjemaer, og veileder deg fra start til en ferdig innsendt byggesøknad. 

Mann Som Bygger Bod (Varen Nærmer Seg)

Hvorfor bruke eByggesøk.no?

Ved bruk av ebyggesøk.no får søkere informasjon tilpasset eget prosjekt. Det blir enklerer å vite hva du skal spørre saksbehandler/servicetorget om. Veilederen tilbyr digital innsending av nabovarsel og byggesøknad. Ved å bruke eByggesøk er det også enklere å få til en komplett søknad, som gjør at saksbehandlingen i kommunen går raskere.

Dette gjøre det enkelt for en privatperson å få unna søknadsprosessen, noe som igjen gjør det enklere å komme i gang med byggingen. Vi tilbyr også en rabatt i gebyret for digitale søknader siden det er enklere for oss å registrere og kontrollere disse søknadene.

Til toppen