Prosjekt, bygg og anlegg oppnår gode miljøresultater med nybygg

Innhold

Fagerli terrasse i Torstvetløkka 4 er ferdig og overlevert.

Dette med meget gode resultater målt opp mot kommunens målsettinger for klima og energi.

- Vi kan med glede konstatere at vi har levert på framdrift, økonomi og kvalitet, forteller prosjektleder, Hans Petter Bergsland. 

Framdrift

I oktober 2020 ble det lagt ut en konkurranse på totalentreprise, og i januar 2021 var avtalen med Morgan AS signert. De gikk umiddelbart ut i prosjekteringsfasen og allerede i mai 2021 var det fysiske arbeidet ute på tomta i gang. 

Ett år senere stod bygget ferdig. 

Økonomi

Samlet kostnad for byggeprosjektet er på 67 millioner. Dette er dekket av en omtrentlig firedeling på salg av leiligheter, husbankfinansiering, momskompensasjon og investeringsmidler fra kommunen.

Klima og energi 

Torstvetløkka 4 er et pilotprosjekt for virksomheten, prosjekt, bygg og anlegg, som har levert gode resultater:

  • Sorteringsgrad 85%
  • Avfallsmengde på 32 kg/BTA
  • Ferdig bygg har 29% lavere klimagassutslipp enn prosjektet hadde ved skissefasen ved utlysning av totalentreprise. 

Arbeidet fortsetter

Prosjekt, bygg og anlegg har ved dette prosjektet skaffet seg en verdifull erfaring og et referansebygg. 

  • Dette gjør at vi kan stille oss enda høyere mål og skarpere krav til klima og energi i fremtidige prosjekter, forteller Bergsland. 

Timelapse - fra start til slutt

Til toppen