Ønsker at flere står fram med navn når de tipser byggesak

Innhold

Kommunen ønsker å bruke mer tid og ressurser på de store ulovlighetssakene, men opplever i dag at mye tid går med på å skjerme identiteten til tipsere i de mindre sakene. I en prøveperiode vil man derfor endre praksis når det gjelder anonyme tips.    

Thor Håkon Lindstad 2
Tilsynsjurist i Larvik kommune, Thor Håkon Lindstad.

– Selv om vi har full forståelse for at mange av tipsene vi får oppleves viktig for den enkelte, er kanskje to av tre tips av mindre samfunnsmessig betydning, og ofte anonyme. For eksempel en sak om en levegg bygget over på en naboeiendom eller et friområde.

 – Teknisk sett skulle det kanskje vært innom byggesak, men i praksis er det først og fremst et problem mellom to naboer. Oppfordringen er da kanskje heller å snakke med naboen og finne en løsning, før du involverer kommunen, sier tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad.  

Prøveperiode på seks måneder

Larvik kommune mottar et stort antall bekymringsmeldinger om ulovlige eller dårlig konstruerte bygninger og anlegg. På hjemmesiden til kommunen ligger et skjema der det fram til nå har vært mulig å oppgi navnet sitt til kommunen, men samtidig sikre seg anonymitet utad. 

Dette skjemaet ved mistanke om ulovlig bygging skal nå endres

I en prøveperiode på seks måneder innskrenkes nå muligheten til å være anonym - fordi kommunen i dag bruker mye ressurser på å holde tipsers identitet hemmelig. 

Byggesaksavdelingen har en plikt i loven til å forfølge alle ulovligheter. Utfordringen er at silingen av de mindre sakene legger beslag på mye tid. 

– Også det å henlegge den type saker tar tid. Dette er tid vi heller skulle brukt på å forfølge større saker, typisk i strandsonen. Derfor vil kommunen i en prøveperiode ikke lenger skjerme innkomne tips, sier Lindstad. 

– Risikerer dere da at folk vegrer seg mot å tipse, også i de store sakene? 

– Kommunen opplever at de som tipser om de største og mest alvorlige sakene har en sterk indre motivasjon og vil fortsette å tipse selv om identiteten deres er kjent. Men hvis vi opplever at vi mister de store sakene, må vi selvsagt revurdere.

Fortsatt mulighet for anonymitet 

I tiden som kommer vil alle tips publiseres på postlistene slik de er mottatt, kun med unntak for taushetsbelagt informasjon. På kommunens tips-skjema på nett vil man måtte logge inn med BankID og navnet følge ved bekymringsmeldingen.

Det vil likevel fortsatt være en mulighet for å tipse anonymt. I så fall må man ringe eller sende e-post uten å oppgi navn, i stedet for å bruke skjemaet på kommunens hjemmeside.

Hvor mange av tipserne ønsker å være anonyme? 

– De aller fleste, men det er ulike grader av det. Noen oppgir ikke noen informasjon om identitet overhodet, mens flertallet oppgir navnet sitt til kommunen, og krysser av i boksen for at de ønsker anonymitet utad. Og da må vi sjonglere sakene der vi sitter på all info, men etter dagens praksis ikke kan oppgi klagers identitet overfor den andre parten i saken, sier Lindstad. 

Oppfordrer til dialog

Den parten som angivelig har brutt bestemmelser i plan- og bygningsloven har i tillegg en vid rett til innsyn, som kan inkludere tipsers identitet uansett. 

– Kan det gjøre det enklere for folk å ta seg til rette framover, når det blir vanskelige å tipse anonymt? 

– Folk kan fortsatt si ifra, og så vil tipsene fortsatt være i den «poolen» av saker som vi opp- eller nedprioriterer. Oppfordringen er som sagt å snakke med naboen først. Det finnes en god del saker som kommunen faktisk ikke har noe å gjøre med, som heller må finne sin løsning gjennom dialog eller rettssystemet, dersom det går så langt, sier Lindstad.

Til toppen