Larvik sparer strøm

Innhold

Den internasjonale strømkrisa rammer også oss. Larvik kommune tar flere grep for å spare strøm.

– Larvik rammes hardt av prisene på energi, og i høst har vi fått rekordhøye strømregninger. Dette er penger vi trenger til å drive sykehjem, barnehage, skoler og andre tjenester, sier kommunalsjef for eiendom og teknisk drift, Hildegunn Sørbø.

Strømprisene var tidligere høst svært høye, men prisene vil svinge.

– Nå er prisene på et mer “normalt” nivå, men vi må forberede oss på både gode og dårlige tider. Vi må blant annet forberede oss på å rasjonere strøm, forteller Sørbø.

Hun sier kommunen i årene fremover vil prioritere investeringer i strømsparende tiltak.

Hildegunn Sørbø Web

– Dette vil være ekstra lønnsomt med tanke på nedbetalingstid, sier kommunalsjefen.

Larvik kommune har allerede gjort flere energisparende tiltak. Kveldehallen har hatt en årlig nedgang på over 500 000 kilowatt, i tillegg jobber vi kontinuerlig med å optimalisere nye og gamle varme- og ventilasjonsanlegg.

– Vi ser at tiltakene virker godt, og vi bruker mindre strøm, forteller Hildegunn Sørbø.

Dette gjør vi

Administrative tiltak som er i gang, eller skal rulles ut:

 • Unngå oppvarming i arealer som ikke brukes
 • Installere varmepumper i offentlige bygg
 • Redusere innetemperaturen i kommunale kontorer ned til maksimalt 20 grader
 • Redusere driftstid på ventilasjon
 • Slukke utelys på offentlige bygg
 • Skifte ut gamle vinduer og dører i offentlige bygg
 • Skifte ut ventilasjonsanlegg som ikke fungerer optimalt
 • Etterisolere bygg i forbindelse med vedlikeholdsarbeid
 • Investere i energibesparende tiltak i offentlige bygg og anlegg
 • Optimalisere styring av tekniske anlegg
 • Presisere og stramme inn allerede eksisterende rutiner

Dette vurderer vi å gjøre

Tiltak som kan komme, men ikke krever politiske vedtak:

 • Intensivere jobben med arealeffektivisering
 • Oppgradere til LED-belysning
 • Montere bevegelsessensorer i offentlige bygg
 • Lys- og varmestyring
 • Oppgradere eksisterende ventilasjonsanlegg
 • Etterisolere bygg og oppgradere vinduer og dører

Kommunen vurderer fortløpende flere andre tiltak som krever politiske vedtak. Her må det gjennomføres omfattende prosesser i forkant av vedtak hvor det er nødvendig å involvere brukere og ansatte.

Eksempler på slike tiltak er:

 • Kunstgressbaner varmes ikke opp
 • Stenge svømmehaller og idrettshaller
 • Redusere åpningstider i kulturbygg og bibliotek
 • Utvide tidsrom for å slå av gatelys

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok i oktober at kommunen skal jobbe videre med strømsparetiltak innen tre kategorier; administrative tiltak, tiltak som krever politiske vedtak, tiltak knyttet til rasjonering av strøm.

Til toppen