Lanserer den digitale tjenesten "Min Eiendom"

Den nye portalen gir deg opplysninger om blant annet areal, gebyrer, renovasjon og feiing.

Min Eiendoms Bilde Til Nettsideen Kvadratiskt Bilde

Gjennom den nye tjenesten får du tilgang til offentlig registrerte opplysninger om din eiendom, i tillegg til oversikt over kommunaltekniske tjenester som vann, avløp og renovasjon.

"Min Eiendom" er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer og du må logge deg på med bank-ID eller lignende.

Logg inn i "MinEiendom" her

Portalen vil også integreres med Larvik brann og redning sitt nye system for feiing og tilsyn. Da vil det ikke lenger være lapp på døren om feiing - all kommunikasjon med innbyggere vil foregå over SMS og gjennom "MinEiendom".

Portalen gir deg oversikt over følgende opplysninger:

  • Adresser
  • Matrikkeldata på bygg og eiendom
  • Eiere
  • Heftelser
  • Eiendomsgebyr/kommunale avgifter
  • Kart
  • Vannmåler
  • Septik
  • Renovasjon
  • Feiing

Gjennom meldingsfunksjonen i portalen kan du stille spørsmål om opplysningene i portalen direkte til saksbehandler.

Til toppen