– Hvert år oppdager vi flere branner fra luften

Innhold

Sola skinner, og skogbrannfaren øker for hver dag i Vestfold. Brannvaktflyet er en stor ressurs for brannvesenet og er nå på vingene og patruljerer.

Skogbrannflyet 1
Skogbrannvaktflyet tar nå av for å speide etter røyk og brann på vegne av Vestfolds tre brannvesen. Fra v. brannsjef i Larvik Thorbjørn Alvin-Hansen, mens Eivind Gjøtterud fra Sandefjord og Anine Askjer fra Horten er blant de som frivillig bemanner flyet til Sandefjord flyklubb. Området de flyr fra Torp, er Kragerø til i syd, nordover til Jevnaker og helt til nord for Gol, og til Dalen i Telemark i vest. Flyet har drivstoff til nesten fem timers flytid. Alle foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Menneskelig aktivitet er årsaken til 90 % av brannene i naturen. De tre brannsjefene i Vestfold ber alle sikre at brann i skog og utmark forebygges. For å oppdage røyk og brann i terrenget tidligst mulig går nå skogbrannvaktflyet på vingene.

Det er takket være ni medlemmer i Sandefjord flyklubb at Vestfold har noen som speider etter brann fra lufta. De stiller frivillig opp for samfunnet og flyr brannvaktflyet når skogbrannindeksen tilsier det. Piloten og observatøren i cockpit har direkte kontakt med Sør-Øst 110-sentral, som igjen varsler ut lokalt brannvesen.

– Hvert år oppdager vi flere branner fra luften, i tillegg er vi overbevist om at våre flygninger virker forebyggende, sier Eivind Gjøtterud i flyklubben.

Skogbrann 5
Med økende skogbrannfare ber de tre brannsjefene i Vestfold alle sikre at brann i skog og utmark forebygges. For brannmannskapene er skogbrann svært krevende arbeid, ofte i ulendt terreng.

Deler på flykostnadene

Larvik brann og redning, Sandefjord brann og redning, Vestfold interkommunale brannvesen, Fritzøe Skoger og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark dekker Sandefjord Flyklubbs reelle kostnader for å holde flyet i lufta. I tillegg har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) et skogbrannhelikopter fast stasjonert på Torp.

Brannsjef Thorbjørn Alvin-Hansen i Larvik er bakkekontakt på vegne av fylkets tre brannvesen.

– Flyet er en kjempeviktig ressurs for brannvesenet. Som i fjor sommer, ved den største skogbrannen på 27 år i Vestfold, på Middagskollen i Larvik. Flyet var raskt over området og lokaliserte brannen, sier brannsjefen i Larvik.

Brannsjef Anne-Sofie Heum i Sandefjord og brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen, som dekker kommunene Færder, Tønsberg, Re, Horten og Holmestrand, fullroser også flyklubbens medlemmer. Samtidig ber de tre brannsjefene alle respektere forbudet mot bruk av åpen ild i skog og utmark. 

Bålforbud

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

– Mange steder i Vestfold er det knusktørt. I måneden etter løvsprett er skogbunnen mer antennelig på grunn av tørt løv og gress fra i fjor. Da vi knapt har hatt nedbør, men sol og varme den siste tiden, fører det til økende skogbrannfare, sier de tre brannsjefene.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Å gjøre opp ild inkluderer blant annet grill, bålpanner og andre kokeapparater med brennstoff. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket, står det i brannloven.

Middagskollen (1)
Skogbrannvaktflyet bidro til å lokalisere brannen på Middagskollen i Larvik i fjor sommer. Brannslokking pågikk i over en uke, og er dermed, i varighet, den største skogbrannen på 27 år i Vestfold.

Viktige huskeregler om ild

Der det er helt åpenbart at aktiviteten ikke kan starte en større brann, som enkelte steder i strandkanten ved fjorden, kan du grille eller tenne et lite kaffebål. I så fall må det være i svært god avstand til skog og vegetasjon. Ta hensyn til vinden. Flygende glør, selv fra en engangsgrill kan fort starte brann i terrenget.

Den som tenner ild som bærer helt og holdent ansvaret. Brannvesenet gir ingen tillatelser. Mener du at det er helt trygt å tenne er det en forutsetning at du har slukkemidler tilgjengelig.

Selv det minste bål utgjør en risiko, og før du forlater bålet må det druknes med vann. Det samme gjelder for grillkull og engangsgriller, og naturligvis tar du med deg avfallet og kaster det i restavfallet. Glør kan ligge skjult i aske i dagevis. Dårlig slokte bålrester uten tilsyn og engangsgriller med glør i avfallet starter dessverre en rekke branner.

Det er brannsjefenes inntrykk at publikum i svært stor grad respekterer bålforbudet fra 15/4 til 15/9 i og nær skog og utmark, samt de lokale forskriftene som generelt forbyr åpen brenning, av for eksempel hageavfall i Vestfold-kommunene. 

– Maskiner som benyttes ved skogsdrift kan starte brann. De som har livsgrunnlaget sitt i skogsdrift, kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann, sier de tre brannsjefene i Vestfold.

Skogbrann 4
I april 2022 truet en skogbrann hytter syd på Nøtterøy, Færder. Her fikk VIB bistand fra skogbrannhelikopteret som DSB har stasjonert på Torp.

Brannsjefene ber grunneiere om å merke og informere om skogbrann der folk ferdes. Skogbrannplakaten kan lastes ned fra DSBs hjemmeside eller hentes hos det lokale brannvesen. Last ned plakaten her. 

Skriv den ut og heng der du mener den kan gjøre nytte.

Oppdager du brann i terrenget, kast deg på telefonen og ring 110!

Slik slokker du tilløp til skogbrann:
Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på
Utsett deg aldri for livsfare om du forsøker å slukke

Til toppen