Enklere regler for å bygge mikrohus

Innhold

Fra 1. juli 2023 kan du søke selv om å bygge mikrohus som helårsbolig. Nå blir det enklere å både søke og oppfylle tekniske krav til boligen.

Microhus (2)
Mikrohus kan ikke være høyere enn 4,5 m over bakken.

Det gjøres endringer i både saksbehandlingsforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17) som gjør at mikrohus får færre byggtekniske krav enn ordinære bolighus. 

Noen av kravene det lettes på er krav til ventilasjon, bod, ansvarlig foretak og uavhengig kontroll. 

Kan kun plasseres på eiendom regulert til bebyggelse

Reglene i plan- og bygningsloven endres ikke og kravene i kommunale planer må oppfylles når du skal bygge mikrohus. Det betyr at også mikrohus bare kan plasseres på eiendom regulert til bebyggelse. 

I tillegg må du sørge for at krav til byggegrense, utnyttelsesgrad og lignende oppfylles.  

Dette er reglene som gjelder:

  • De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygg på inntil 30 m2 bruksareal, med én boenhet i én etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.
  • Bygningen må brukes til boligformål og inneholde alle hovedfunksjoner. Det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.
  • En bolig på inntil 30 m2 må fortsatt bygges etter kravene i plan- og bygningsloven til for eksempel plassering av huset, og løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering.
  • Du må søke kommunen om å plassere et mikrohus, på lik linje med andre boligbygg.
  • Midlertidige plassering av mikrohus er normalt unntatt fra kravet om søknad hvis plasseringen kun varer inntil 2 måneder, men også her kan det finnes begrensninger i lokalt vedtatte planer.

Vurderer du å bygge et mikrohus på din bebygde eiendom?

Microhus
Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for oppføring av mikrohus som skal brukes til helårsbolig.
Til toppen