Eiendom til nytt bygg for heldøgns omsorgsplasser i Larvik

Innhold

Larvik kommune skal etablere et nytt bygg for heldøgns omsorgsplasser med 96 plasser. Bygget skal på sikt kunne bygges ut til 300 plasser.

Dette kan innebære opp mot 500 arbeidsplasser og et betydelig antall besøkende.

Larvik kommune vurderer å kjøpe bebygde eller ubebygde eiendommer, eller leie bygget. 

Vi ønsker eiendommer eller lokaler med følgende spesifikasjoner:

Beliggenhet: Eiendommene/lokalene skal ligge i umiddelbar nærhet til kollektivtransport.

Estimert arealbehov: Minimum 25 000 kvadratmeter tomt. Minimum 96 plasser fordelt på en til tre etasjer med optimalisert utforming for drift av denne type bygg.

Innhold: heldøgns omsorgsplasser med alle tilhørende fasiliteter, personalrom og garderober, kjøkken, fellesarealer, kontorer, hvilerom, lager, parkering, mulighet for utvidelse, gode uteområder mm... God logistikk for utrykning med ambulanse og varetransport.

Ønsket innflytting: Senest innen utløpet av 2030.

Leietid ved leie: Langsiktig. 

Meld interesse innen 10. mai

Vi ber potensielle tilbydere melde interesse til , oyvind.beyer@larvik.kommune.no, innen onsdag 10. mai. Tilbydere vil etter dette bli innkalt til presentasjon og eller forhandling hvis kommunen vurderer tilbudet interessant.

Vi ber om at interessemeldingen inneholder kart, areal, tilbudssum eller utgangspunkt for tilbud og/eller konseptbeskrivelse av aktuelle eiendommer/lokaler.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med prosjektutvikler Øyvind Beyer med telefon 92 49 09 10 og e-postadresse: oyvind.beyer@larvik.kommune.no 

Til toppen