Veteranplan/veterankontakt

Innhold

Planen fokuserer på oppfølging av veteraner og deres familier i Larvik kommune.

Kommunestyret i Larvik vedtok denne veteranplanen i kommunestyret 12. september 2018.

Hvem er veteraner?

Veteraner er norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og/eller forsvarssektoren.

Veterankontakt

Kommunestyret vedtok i samme møte opprettelsen av veterankontakt for Larvik kommune. Veterankontakten skal bidra til å lette tilgangen til offentlige tjenester for veteranene og deres familier.

Veterankontakten skal i tillegg være kommunens bindeledd til sentrale aktører som Forsvarets veterantjeneste, de frivillige organisasjonene som NVIO og SIOPS og det regionale ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Sør) samt kommunens egne primærhelsetjenester.

Navn Arne Tisjø
Telefon 98231361
Besøksadresse Greveveien 16, 2.etg (Larvik sykehus)

Andre kontakter

Legevakta i Larvik 116117
Familievernkontoret i Søndre Vestfold (kl 08:00-15:30) 33482250
Send e-post
NVIO – kameratstøtte
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
80045500
SIOPS
Veteranforbundet SIOPS – Skadde i Internasjonale Operasjoner
22695650
Forsvarets åpne dør for veteraner 80085000
Til toppen