Postlister

Innhold

Innsyn i post inn og ut av kommunen.

I vår innsynsmodul finner du en oversikt over kommunens offentlige postjournal, oversikt over saker, dokumenter og politiske møter.

Når er det synlig?

Av hensyn til kvalitetskontroll publiseres postlisten med 4 dagers forsinkelse. Post innkommet på mandag vises ikke i listen før på fredag.

Hvor langt tilbake kan jeg finne dokumenter/saker?

Postliste Fra 2018
Politiske møter og tilhørende dokumenter Fra 2006 - dd
Plan-, dele og byggesaker Fra 2018 - dd

Hva publiseres?

Larvik kommune publiserer all utgående post i sin helhet som ikke er skjermet i henhold til offentlighetsloven.

Innkommen post publiseres kun med tittel og avsender så sant det ikke er unntatt offentlighet.

Hva publiseres ikke?

Arkivdelene "Barnearkiv", "Elevarkiv" og "Personalarkiv" publiseres ikke på postlistene da disse inneholder sensitive opplysninger og heller ikke anses for å være av allmenn interesse. Interne dokumenter publiseres heller ikke.

Innsynsrett

Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet, og skal mellom annet sikre at den enkelte får innsyn i hva myndigheten foretar seg.

Til toppen