Siste nytt 9/2023

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter 

Eldrerådet
Tirsdag 7. mars fra kl. 13.00 til 15.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Innvandrerråd
Tirsdag 7. mars fra kl. 18.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tirsdag 7. mars fra kl. 17.30 til 19.30, digitalt møte

Ungdomsråd
Tirsdag 7. mars fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift
Onsdag 8. mars fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring
Onsdag 8. mars fra kl. 17.00 til 20.00 på Presteløkka rehabiliteringssenter

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring
Onsdag 8. mars fra kl. 17.00 til 21.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering
Onsdag 8. mars fra kl. 15.00 til 21.00 i Feyers gate 7, møterom Sentrum

Utvalg for valgsaker
Torsdag 9. mars fra kl. 18.00 til 20.00

Tilskuddsordninger med søknadsfrist 15. mars

Skal du søke om kommunalt tilskudd til lokale aktiviteter og tiltak i frivillig regi? Husk at flere av kommunens støtteordninger har søknadsfrist 15. mars.

Mangfold Og Inkludering Ferdig Nettside

Frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til integreringstiltak

Søk om støtte til tiltak som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Søknadsfristen er 15. april.

IMDI Midler

Nysgjerrig ungdom – foredrag for foreldre

Politiet og Larvik kommune tilbyr foredrag om ungdom og rusmidler. Målgruppen er foreldre med barn som begynner på ungdomsskolen til høsten.

Ungdom

Ledige stillinger

  • Fagkoordinator avløp
  • Sommerjobb, Teknisk
  • Helsefagarbeidere
  • Lærere
  • Teamledere, skole
  • Fagarbeider vei
  • Fagarbeider IT
  • Konsulent
  • Rådgiver, innkjøp

Publisert 2. mars 2023.

Til toppen