Siste nytt 3/2023

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter

Ekstraordinært møte
Mandag 23. januar fra kl. 16.00 til 18.00 i Sliperiet

Ordfører har innkalt kommunestyret, hovedutvalg for helse, omsorg og mestring og administrasjonsutvalget til et ekstraordinært møte for å orientere om forberedelser til sending av NRK-programmet Brennpunkt, hvor Larvik og Furuheim sykehjem er brukt som eksempel i en reportasje om eldreomsorgen i Norge. 

Fra kommunedirektørens side forberedes det en todeling av møtet; en åpen del der kommunedirektøren vil gi generell informasjon om saken. Kommunedirektøren har også vurdert at det kan være behov/ønske fra folkevalgte å stille spørsmål og få nærmere informasjon om saken  på tema som vil være omfattet av taushetsplikt, enten av hensyn til pasienter, pårørende eller ansatte. Det vil i så fall være opp til det politiske organet å vurdere om de ønsker slik informasjon, og i så fall gjennom en votering beslutte å lukke møtet.

Eldrerådet
Tirsdag 24. januar fra kl. 13.00 til 15.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Innvandrerråd
Tirsdag 24. januar fra kl. 18.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tirsdag 24. januar fra kl. 17.30 til 19.30, digitalt møte

Ungdomsråd
Tirsdag 24. januar fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Styret for kulturhuset Bølgen
Tirsdag 24. januar fra kl. 18.00 til 20.00 i Galleriet, Bølgen kulturhus

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift
Onsdag 25. januar fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring
Onsdag 25. januar fra kl. 17.00 til 20.00 i Bøkesenteret, Gamle Kongevei 2

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring
Onsdag 25. januar fra kl. 17.00 til 21.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering
Onsdag 25. januar fra kl. 17.00 til 21.00 i Feyers gate 7, møterom Sentrum

Godkjente reguleringsplaner

Planutvalget vedtok i møte 17. januar 2023 følgende mindre endring av reguleringsplan med bestemmelser:

ArkivsakID 22/10495 – Torstvedt syd 

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen, eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

153 har fått penger – bli den første fra Larvik til å søke

Brenner du for kulturaktiviteter for barn og unge i Larvik, tilhører en frivillig organisasjon og kunne trengt litt økonomisk støtte? Da kan det lønne seg å sende inn en søknad til Kulturtanken nå.

Illustrasjonsbildet Kulturpilot Henderhjerte Konsert

Bestill papirsekker til hageavfall

Frem til 19. mars kan du bestille papirsekker til hageavfall. Innsamling av disse skjer i uke 17.

Hageavfall Istock Croppet

Ledige stillinger

  • Avdelingsleder LKE
  • Lærer
  • Faglig rådgiver økonomi
  • Faglig rådgiver miljørettet helsevern
  • Tilkallingsvikar
  • Sommervikarer helse og mestring
  • Pedagogisk leder

Publisert 19. januar 2023.

Til toppen