Siste nytt 29/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Høringer

Reguleringsplan for Risøybukta ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2021. Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 24. mars 2018.

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges nå fremforhandlet utkast til avtale ut til offentlig ettersyn på våre nettsider

Merknader til utbyggingsavtalen sendes inn via elektronisk skjema eller skriftlig med referanse tilarkivsakID 23/30098 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for å sende inn merknader er 22. august 2023.

Reguleringsplan for Risøyhavna ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2021. Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 1. juni 2017.

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges nå fremforhandlet utkast til avtale ut til offentlig ettersyn på våre nettsider.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes inn via elektronisk skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 23/30097 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader er 22. august 2023.

Lekkasje på vannledning ved Grønneberg

På grunn av et brudd på en hovedledning er nå en enkelte hus på Grønneberg uten vann.

web_vannkran.jpg

Slik søker du om et arrangement

Skal du lage et arrangement i kommunen – stort eller lite? Da bør du sjekke ut arrangementsveilederen!

Stavernfestivalen

Ledige stillinger

Publisert 19. juli 2023.

Til toppen