Siste nytt 17/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Åpne møter 

Formannskapet
Onsdag 3. mai fra kl. 17.00 til 21.00 i Sliperiet, Pressverksalen

Se møtet live

Valgstyret
Onsdag 3. mai fra kl. 16.00 til 16.30 i Sliperiet

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Torsdag 4. mai fra kl. 09.00 til 16.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Godkjente reguleringsplaner

Kommunestyret godkjente i møte 22. mars 2023 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • Torstvedt syd - ArkivsakID 20/5205.

Planutvalget vedtok i møte 18. april 2023 mindre endring av reguleringsplan med bestemmelser:

  • Barkevikveien boligfelt - ArkivsakID 22/12133

Klagefrist er 20. mai 2023. Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen, eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Planutvalget vedtok i møte 18. april 2023 at følgende forslag til reguleringsplaner skal legges ut til offentlig ettersyn:

  • Detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10 og 12 - ArkivsakID 22/4164

Planutvalget behandlet forslagene i møte 18. april 2023. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen

Innsending av merknader

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.
Frist for innsendelse av merknader er 10. juni 2023.

Koralmusikk og korpskonserter 2023

Snart starter ny sesong med koralmusikk og korpskonserter.

Korpsbilde Tromboner (1)

Skaper ny møteplass for ungdom

Siste fredag hver måned skal Uslipt – et nytt og spennende prosjekt for ungdom – ta plass i Sliperiet.

Kristine Bohlin (1)

Bli med på aktivitetskampanjen

SYKLE TIL JOBBEN: Du er herved invitert! Tar du utfordringen?

Untitled Design (14)

På jakt etter eiendom for heldøgns omsorgsplasser

Larvik kommune vurderer å kjøpe bebygde eller ubebygde eiendommer, eller leie bygget. Vi ber potensielle tilbydere melde interesse.

Istock Sykehusgang 169

Neste advokatvakt er 4. mai

Advokatvakten gir gratis konsultasjon på enkle juridiske spørsmål.

Illustrasjonsbilde Advokatvakten

Ledige stillinger

  • Helsefagarbeider, natt
  • Kultur & idrett
  • Møbelsnekker
  • Veileder NAV
  • Avdelingskoordinator, sykehjem

Publisert 27. april 2023.

Til toppen