Kunngjøringer uke 25/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Viktig informasjon 

Godkjent reguleringsplan

Larvik kommunestyre vedtok i møte 15.06.2022 følgende reguleringsplaner m/bestemmelser:

ArkivsakID 18/16299 Endring av detaljert reguleringsplan for Ringdalskogen næringsområde, gbnr. 2048/58 m.fl.
ArkivsakID 19/5174 Detaljert reguleringsplan for Nordlyløkka, gbnr. 1006/233 m.fl.
ArkivsakID 19/7550 Detaljert reguleringsplan for Kjærstranda Camping, gbnr. 4124/1

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 6 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen kan sendes på en av følgende måter:

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Les mer om reguleringsplaner her

Vil du delta på Kulturnatt 2022?

Er du artist eller kunstner – eller er dere et lag eller forening som vil være med på Kulturnatt lørdag 12. november? Meld din interesse nå!

Les mer om Kulturnatt 2022 her

Sommeråpent i Farrishallen

Farrishallen har sommeråpent!

 • Uke 25 og 26 (20. juni til 1. juli)
 • Uke 32 og 33 (8. august til 19. august)
Les mer om sommeråpent i Farrishallen her

Gratis aktiviteter i sommerferien

Vil du bli med å gjøre no' i sommerferien? Aktivitetene varierer fra tur til Høyt og Lavt til grafitti workshops. For elever fra 4. trinn til Vg3.

Meld deg på sommeraktiviteter her

Ledige stillinger

 • Fastleger
 • ALIS-lege
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Sykepleier
 • Sykepleier/vernepleier
 • Helsefagarbedeider
 • Feier
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Barne- og ungdomsarbeider

Publisert 22. juni 2022.

Til toppen