Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)

Innhold

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som har blitt pensjonister (og som har avsluttet sitt arbeidsforhold i Larvik kommune som siste arbeidsgiver), etter gjeldende aldersgrense samt AFP-pensjonister kan bli medlem i foreningen.

Program

For hvert semester settes det opp et program som sendes alle medlemmene, helst på e-post.
Meld derfor e-postadressen til kasserer lillian.a@hotmail.no.

Bli medlem

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som har blitt pensjonister etter gjeldende aldersgrense samt AFP-pensjonister kan bli medlem i foreningen. Per 2024 har foreningen ca. 230 medlemmer.

De som søker pensjon får denne informasjonen fra HR-avdelingen.

Hvis du ønsker å melde deg inn i Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) kan du ta kontakt med kasserer Lillian Aske i e-post lillian.a@hotmail.no eller telefon 97076523.

Formål/virksomhet

Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) er en partipolitisk uavhengig og nøytral forening, som har som formål å verne om og fremme medlemmenes kulturelle interesser.

Foreningen ble dannet 10.02.2009. Foreningen het opprinnelig Larvik kommunalansattes pensjonistforening, men endret i 2016 navn til Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS). Virksomheten vurderes som “Velferd for ansatte“ og har tilknytning til HR-avdelingen i kommunen.

LKS er en aktiv forening hvor turer, bedriftsbesøk, info-møter og sosiale sammenkomster er vesentlige deler av virksomheten. Bruk LKS-samlinger som et sosialt møtepunkt med tidligere kollegaer.

Medlemskontingent

For medlemskapet betales en årskontingent fastsatt av årsmøtet. 

Nåværende medlemskontingent er på 300 kroner.

Frist for innbetaling av medlemskontingent er 1. februar hvert år.

Kontingent skal betales til bankkonto 1503.08.42100 (det sendes ikke egen faktura).

Ev spørsmål til kasserer Lillian Aske i e-post lillian.a@hotmail.no eller telefon 97076523.

Vedtekter

Foreningen har fastsatte vedtekter for virksomheten.

Styret for 2024

Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet, som er generalforsamling.

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Lisbeth Simensen 98461330 lisbeth.simensen@gmail.com
Nestleder Thorleif Krøgli 90713111 thorleif.signe.krogli@gmail.com
Kasserer Lillian Aske 97076523 lillian.a@hotmail.com
Styremedlem Ingrid Bonnegolt 99483936 bonn@online.no
Styremedlem Eidi Utne 45374366 eidiutne@outlook.com
Varamedlem Tarald Hole 92227962 taralhol@online.no
Varamedlem Solveig Kaupang 91781605 kausol@sf-nett.no

 

Til toppen