Flaggdager

Oversikt over flaggdager i Larvik kommune.

Norsk Flagg Gon 1, Foto Jarle A. Melby 770X433

II. Flaggdager

a. Det skal flagges på alle flaggstenger som eies/disponeres av Larvik kommune på følgende dager:

 • a1. 1. januar, 1. nyttårsdag
 • a2. 21. januar, Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
 • a3. 6. februar, Samisk nasjonaldag
 • a4. 21. februar, H. M. Kongens fødselsdag
 • a5. 1. påskedag
 • a6. 1. mai
 • a7. 8. mai, Frigjøringsdagen 1945
 • a8. 17. mai, Grunnlovsdagen
 • a9. 20. mai, æresborger Ingvar Ambjørnsens fødselsdag
 • a10. 1. pinsedag
 • a11. 7. juni, Unionsoppløsningen 1905
 • a13. 4. juli, H. M. Dronningens fødselsdag
 • a15. 20. juli, H. K. H. Kronprinsens fødselsdag
 • a16. 29. juli, Olsok
 • a17. 19. august, H. K. H. Kronprinsessens fødselsdag
 • a18. Valgdager ved stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg
 • a19. 25. desember, 1. juledag
 • a20. Dersom kommunedirektør/ordfører treffer beslutning om flagging

Flagging på æresborgernes fødselsdag opphører etter deres bortgang.

b. Det skal flagges på det angjeldende sted på:

 • bl. Begravelsesdagen for pensjonær ved bo- og aktivitetssenter/sykehjem
 • b2. Begravelsesdagen for ansatt

c. Følgende dager kan stedlig administrativ leder treffe beslutning om flagging:

 • c1. Årsdager som for eksempel 24. oktober, FN-dagen og 8. mars, Kvinnedagen
 • c2. Spesielle dager som skolestart ved skolene
 • c3. Spesielle minnedager
 • c4. Ved kirkelige handlinger og spesielle gudstjenester, flaggingen administreres av kirkevergen

d. Det skal ikke flagges ved høytideligheter av privat karakter foruten dagene som er angitt i Il. a16, Il. bl, Il. b2 og Il. c4.

Foto: Jarle A. Melby

Til toppen