Vennskapskommuner

Innhold

Larvik kommune har to vennskapskommuner.

Borlänge kommune

Borlänge ligger i Dalarne og har i overkant av 47.000 innbyggere, hvorav 41.000 bor i selve tettstedet. Kommunen har et areal på 6l5 km2 og er en viktig industriby med jernverk, papirfabrikk, sagbruk og mekaniske verksteder.

Frederikshavn kommune

Frederikshavn ligger på Nordjylland. Kommunen har et areal på 649 km2 og et innbyggertall på 60. 000. Kommunen oppsto ved sammenslåing av Frederikshavn kommune, Skagen kommune og Sæby kommune ved kommunereformen i 2007. Frederikshavn by er administrativt sentrum. Byen er en viktig industri- og fiskeby med moderne skipsverft, motorindustri, nett- og trawlproduksjon. 
Hvert år blir det sendt juletre til Frederikshavn fra vår kommune. Julegranen reises foran rådhuset og tennes når adventstiden innledes. En tradisjon som blir satt pris på av danskene.

Til toppen