Viktig informasjon om eiendomsskatt i Larvik kommune

Innhold

Lurer du på noe om den nye skatten? Svaret får du kanskje her.

Kommunestyret i Larvik vedtok i desember å innføre eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2023. For skatteåret 2023 skal det beregnes eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendommer og energianlegg. 

Hvem skal betale eiendomsskatt?

Eiendomsskatt skal betales av den som er registrert som eier av eiendommen. Skatten betales uavhengig av om det er leilighet, enebolig eller fritidsbolig/hytte.

Hvis du leier bolig er det eieren som betaler skatten.

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Kommunen bruker Skatteetatens boligverdi (beregnet markedsverdi) som grunnlag for å beregne eiendomsskatt. Skatteetatens boligverdi er en teoretisk beregnet markedsverdi basert på en kvadratmeterpris fastsatt av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom). 

Eiendomsskatteloven fastsetter at boligverdien skal reduseres med 30 % før eiendomsskatten beregnes. I tillegg har kommunestyret i Larvik fastsatt et bunnfradrag på 750 000 kroner.

I skattemeldingen finner du informasjon om boligens “beregnet markedsverdi”. Eiendomsskatt som blir skrevet ut i 2023 er basert på boligopplysningene i skattemeldingen for inntektsåret 2021. Dette er skattemeldingen du mottok fra Skatteetaten i fjor.

Beregn markedsverdien på din bolig

Eksempler på hva du må betale

Eiendomsskatten er vedtatt med 1 promille i 2023. Det er lagt opp til at satsen økes til 2 promille i 2024, 3 promille i 2025 og 4 promille i 2026. Dette er det maksimale nivået som kan kreves inn.

Boligverdi: 2 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig der Skatteetaten har beregnet boligverdien til 2 millioner kroner.

 • Boligverdi: 2 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 600 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner
 • Grunnlag for eiendomsskatt 650 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 650 kroner i 2023 (1 ‰)
 • 1300 kroner i 2024 (2 ‰)
 • 1950 kr 2025 (3 ‰)
 • 2600 i 2026 (4 ‰)

Boligverdi: 4 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig der Skatteetaten har beregnet boligverdien til 4 millioner kroner.

 • Boligverdi: 4 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 1 200 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner
 • Grunnlag for eiendomsskatt 2 050 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 2050 kroner i 2023 (1 ‰)
 • 4100 kroner i 2024 (2 ‰)
 • 6150 kroner i 2025 (3 ‰)
 • 8200 kroner i 2026 (4 ‰)

Når skal skatten betales?

Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene (vann, avløp og renovasjon) fire ganger i året.

I oppstartsåret 2023 vil skatten bli innkrevd i termin 3 og termin 4.

Bor du i borettslag?

Borettslaget er som eier av eiendommen, ansvarlig for eiendomsskatten og vil motta en samlet regning for hele selskapet.

Hvordan kostnaden fordeles på de enkelte andelseierne avhenger av vedtekter og bestemmelser i borettslaget/boligaksjeselskapet.

Normalt fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på forholdet mellom verdiene på boenhetene.

Mener du skattegrunnlaget er feil?

Hvis du mener skattegrunnlaget for en boligeiendom er feil, må du ta kontakt med Skatteetaten. 

Takseringer som gjøres av kommunens sakkyndige nemnd kan påklages. Eiendomsskatteklager blir behandlet av kommunens utvalg for klagesaker.

Eier du fritidseiendom?

Alle fritidseiendommer og landbrukseiendommer (ikke næringsdelen) skal takseres i løpet av våren 2023. Informasjon om befaring og taksering er sendt til innbyggerne. 

Til toppen