Vedtatt skrivemåter for flere stedsnavn

Innhold

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåter for blant annet Eikehaugen, Markestranda og Hvåla i Larvik kommune.

Statens kartverk vedtok skrivemåtene 17. oktober 2022:

 • Eikehaugen (bruk 4084/58)
 • Markestranda (strand)
 • Markeløkka (jorde)
 • Hvåla (felles navn for gard 4114, 4115, 4116)
 • Nordre Hvåla (gard 4114)
 • Nordre Hvåla (bruk 4114/1)
 • Søndre Hvåla (gard 4115)
 • Søndre Hvåla (bruk 4115/1)
 • Store Hvåla (gard 4116)
 • Store Hvåla (bruk 4116/1, 4116/2, 4116/3, 4116/5, 4116/6, 4116/7, 4116/8, 4116/9, 4116/10)
 • Lille Hvåla (bruk 4116/12)
 • Hvålakalven (gard 4117)
 • Hvålakalven (bruk 4117/1)

Kommunen kunngjør vedtaket ved å sende brev direkte til de som har bruksnavn som er direkte berørt, og ved denne kunngjøringen.

Du kan klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Til toppen