Unge lovbrytere hjelpes med yoga

Innhold

Fjellhotell, yoga og arbeidspraksis. Det er bare noen av ingrediensene i et prosjekt Larvik leder – der målet er å hindre at domfelte personer i alderen 18 til 40 år får tilbakefall til rus og kriminalitet.

Fagdag For Effektkontrakter 2023

Sammen med Sandefjord, Tønsberg og Færder kommune leder Larvik kommune et prosjekt kalt effektkontrakter. Men hva er egentlig det?

– Kort fortalt så er det en finansieringsmodell. En offentlig aktør, i dette prosjektet kommunene Sandefjord, Færder, Tønsberg og Larvik, har en utfordring som de ønsker å jobbe med, i vårt tilfelle gjengangerkriminalitet, forteller prosjektleder Heidi Elise Heitun Kvale i Larvik kommune.

Hun fortsetter:

– Utfordringen løftes frem og vi engasjerer en sosial entreprenør til å jobbe med den. Siden dette er utviklingsarbeid hvor det er vanskelig å vite om arbeidet vil skape de rette resultatene, kobles en sosial investor på prosjektet.

Arbeidspraksis, meditasjon og yoga

I samarbeidsprosjektet mellom Larvik, Sandefjord og Færder og Tønsberg er den sosiale entreprenøren Back in the Ring, mens den sosiale investoren er Ferd.

– Hvordan blir effektkontrakter brukt i arbeidet med å redusere gjengangerkriminalitet i de fire kommunene?

– Helt konkret har vi inngått et samarbeid med Back in the Ring, som blant annet tilbyr yoga for kriminelle og rusavhengige. Den sosiale investoren, Ferd, forhåndsfinansierer prosjektet, og hvis resultatene vi har avtalt blir nådd betaler kommunene i prosjektet Ferd tilbake det de har betalt ut. 

Tilbudet inkluderer blant annet et valgfritt opphold på Nøsen yoga og fjellhotell hvor deltakerne får arbeidspraksis og tid til meditasjon og yoga.

Deltakerne er i alderen 18 til 40 år, og får blant annet veiledning og støtte til søknad om bolig, arbeidstrening, utdannelse og jobb.

– Det handler om å jobbe sammen på nye måter for å redusere antallet domfelte som får tilbakefall til rus og kriminalitet, forteller Heitun Kvale.

Samlet 40 fagfolk

På en fagdag tidligere i mai var over 40 personer samlet fra ulike tjenester, både offentlige og private for å snakke om prosjektet og hvor temaet var å redusere gjengangerkriminalitet.

– Vi diskuterte blant annet videre samarbeid og hvordan vi kan jobbe med forebygging og reparasjon, sier Heitun Kvale.

På videolink fra England fortalte Jane Newman fra Social Finance om opprinnelsen av det som vi på norsk kaller effektkontrakter, men som på engelsk heter Social Impact Bonds.

Driver av Back in the Ring og Nøsen yoga og fjellhotell, Alexander Medin, presenterte tilbudet og fortalte om forskning på virkning av yoga.

I tillegg fortalte fire tidligere domfelte fortalte om sine erfaringer med å komme tilbake til livet etter soning. De ga tilbakemeldinger om hva de mener er god tilbakeføring til hverdagen etter soning:

Styringsgruppa i prosjektet Effektkontrakter
Fra venstre: Ann Kristin Drevland, Sandefjord kommune, Alexander Medin, Back in the Ring, Merete Lindhjem, Larvik kommune, Elisabeth Skjæveland Paulsen, Tønsberg kommune, Tone Gran, Kriminalomsorgen, Per Andersen, Kriminalomsorgen, Heidi Elise Heitun Kvale, Larvik kommune. Ikke til stede men del av styringsgruppa: Lena Sjølie, Færder kommune, Espen Dae, Ferd Investor.

Er du ikke villig til å gjøre det, er du ikke villig til å komme deg videre. Det må også komme fra deg selv.

Vil du vite mer?

Er du nysgjerrig på prosjektet og vil vite mer?

Ta kontakt med prosjektleder Heidi Elise Heitun Kvale på e-post heidi.elise.heitun.kvale@larvik.kommune.no

Til toppen