To parker i Larvik har fått nytt navn - Agnes Møller Jensens park og Søstrene Hassels park

Innhold

Larvik kommune vedtok 10. mai 2023 å gi navn til to parker i Larvik etter kjente kvinneskikkelser. Parkene skal hete Agnes Møller Jensens park og Søstrene Hassels park.

Den lille parken nord og syd for jernbanebrua på Torstrand skal hete Agnes Møller Jensens park

Oversiktskart Agnes Møller Jensens park
Oversiktskart Agnes Møller Jensens park

Den lille parken i krysset mellom Øvre Bøkeligate, Gamle Kongevei, Sverres gate og Kongegata får navnet Søstrene Hassels park

Oversiktskart Søstrene Hassels park
Oversiktskart Søstrene Hassels park
Til toppen