Statsråden kommer til Sliperiet - se sendingen her!

Innhold

305 av landets 356 kommuner ligger under landsgjennomsnittet når skatteinntektene skal fordeles. Mandag står tematikken på dagsorden når 110 påmeldte kommuner samles i Sliperiet - der også kommunal- og distriktsminister Erling Sande skal holde innlegg.

Sliperiet Kulturverksted, Foto Jarle A. Melby 770X433
Kommune-Norge mobiliserer for et mer rettferdig inntektssystem. Mandag samles 110 kommuner på Sliperiet.

Med full skatteutjevning ville for eksempel Larvik hatt 112 millioner mer å rutte med i året. 

- Vi kunne levert ganske mye tjenester for den summen. Jeg har ikke sittet lenge som ordfører, men har hørt snakk om urettferdigheten i dette systemet i mange år. Likevel har det ikke skjedd noe. Derfor tar vi nå til orde for et kommuneopprør, rett og slett, sa Larviks ordfører Birgitte Gulla Løken da invitasjonen til konferansen ble sendt ut i november. 

Et par måneder senere er dagen nå kommet: 32 kommuner er medarrangører i Sliperiet, og 110 kommuner er påmeldt.

Kommunal-og distriktsminister Erling Sande kommer også til Larvik for å fortelle om regjeringens arbeid med inntektssystemet - der man har varslet en endring til våren. 

Hele arrangementet fra Sliperiet streames på KommuneTV - og du kan følge sendingen her fra klokka 11.45. 

Konferansen pågår mellom klokka 12 og klokka 17. Programmet er som følger: 

Velkommen 

Birgitte Gulla Løken, Ordfører Larvik kommune

Prosessen med gjennomgang av inntektssystemet 

Lene Vågslid (AP), leder for Kommunal - og forvaltningskomiteen 

Kommune Norge i 2024 – på randen av kollaps? 

Hvordan påvirker situasjonen våre innbyggere? Tre kommunedirektører deler sine erfaringer 

  • Børge Toft, Kommunedirektør i Harstad kommune
  • Bjørn Fauchald, Kommunedirektør i Vestre Toten kommune
  • Camilla Dunsæd, Kommunedirektør i Kristiansand kommune

Konsekvenser og problemstillinger ved dagens inntektssystem 

  • Paul Hellenes, Tidligere økonomisjef i Larvik kommune, Byråsjef i KDD og kommuneøkonomirådgiver hos Statsfovalteren i Vestfold.
  • Håvard Moe, KS konsulent
  • Harald Danielsen, tidligere rådmann i Tvedestrand og Arendal, og tidligere leder av nasjonalt rådmannsutvalg
  • Sidsel Schade, Fagforbundet

Regjeringens arbeid med nytt inntektssystem

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (SP)

Paneldialog med ordførere - Hva bør kommunene kreve? Hva må staten gjøre? 

Paneldialog med ordførere fra Drammen, Larvik, Sarpsborg, Stjørdal, Kragerø, Eidskog, Vennesla, Indre Østfold kommune og Steigen kommune

Paneldebatten ledes av Bjørn Z. Ekelund, Human Factors AS

Spørsmål og dialog med salen

Til toppen