Ragne Farmen er ansatt som prosjektutvikler for Helsekvartalet

Innhold

Ragne Farmen (2)

"Å jobbe på tvers av fagmiljøer synes jeg er motiverende. Vi skal finne de gode løsningene sammen, til beste for innbyggernes helse"

Å utvikle «helsekvartalet» i Larvik by er en stor satsning og et omfattende transformasjonsprosjekt. Dagens bygninger og areal skal utvikles for å møte morgendagens tjenestebehov, hvor samhandling og effektiv bruk av ressurser er sentrale. Helsekvartalet skal bli et fleksibelt og fremtidsrettet senter, med hovedvekt på spesialiserte helsetjenester, med flerbruksbygg og en kvartals- og stedsutviklingsprosess. Dermed blir prosjektet også viktig for by- og sentrumsutviklingen.

Ragne Kristin Farmen (54) er ansatt i stillingen som Prosjektutvikler for Helsekvartalet fra 1. mars 2021.

Ragne Farmen har de siste årene ledet arbeidet med utviklingen av den regionale helseklyngen HelseCampus i Rogaland. Hun har etablert et nytt test-, innovasjons- og simuleringssenter, som ble åpnet av Helseminister Bent Høie i 2019. HelseCampus er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune, Stavanger Universitetssjukehus, NORCE og Laerdal Medical.

Som Prosjektleder for HelseCampus har Ragne Farmen bidratt i utviklingen av strategi og handlingsplaner, og sikret at det jobbes systematisk og kontinuerlig med prioriterte satsningsområder. Å skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer har stått sentralt. I HelseCampus samles helsefagutdanninger, klinikk, primærhelsetjenesten, etablert næringsliv og gründere.

Farmen ser mange paralleller til stillingen som Prosjektutvikler i Helsekvartalet i Larvik.

"Gode helsetjenester og god helse er avhengig av godt samarbeid innen hele kjeden av helsetjenesten. Vi må sørge for gode overganger mellom spesialisthelsetjenestene og helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Pasient og bruker skal i større grad mestre sin egen helse. Helsenæringene er i rask vekst og vil være en vesentlig bidragsyter til mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Å jobbe på tvers av fagmiljøer synes jeg er motiverende. Vi skal finne de gode løsningene sammen, til beste for innbyggernes helse", sier Ragne Farmen.

"Dette ligger det godt til rette for i Larvik. Larvik er pilotkommune for digital hjemmeoppfølging, og har fokus på helse og mestring. Helsekvartalet skal utvides med nye sykehjemsplasser, og det skal bygges ny legevakt. Det å jobbe i et byutviklingsperspektiv er spennende. I tillegg til å ivareta og styrke gode helsetjenester og kompetanse, skal vi tenke brukerattraktivitet og tilgjengelighet når vi utvikler det nye Helsekvartalet. Jeg ser frem til å bli en del av teamet!" sier Farmen

Ragne Farmen er utdannet PhD i molekylærbiologi, og har blant annet drevet eget DNA laboratorium i 10 år. Hun har jobbet som kreftforsker, og har undervist på Universitetet i Stavanger (UiS). Hun var i tre år Prosjektleder for næringspolitikk i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, før hun begynte i stillingen som Prosjektleder for HelseCampus på UiS.

Til toppen