Kjøper Torget 1

Innhold

Larvik kommune kjøper Torget 1 i sentrum. – En god og langsiktig investering, sier ordfører Erik Bringedal.

Torget 1 Foto Tonje Pedersen Larvik Kommune

Hovedmålet i sentrumstrategien er å få flere folk til å bruke sentrum. Strategien handler også blant annet om om plassering av nytt rådhus og administrasjonsbygg.

Ordfører Erik Bringedal beskriver kjøpet som en langsiktig investering.

– Det handler om å støtte opp om byutviklingen i Larvik og bidra til å øke aktivitet og byliv, spesielt rundt torget. Dette er også en god økonomisk investering, sier Bringedal.

Politisk sak i 2023 om forvaltning av bygget

Det er Dorthe Huse Lien og Gøril Huse som selger eierselskapet og dermed bygget til kommunen. Kontrakten ble skrevet under mandag 5. desember.
Leietakerne er informert om salget. Kommunen overtar selskapet Torget 1 Larvik AS med alle aksjer, alle leiekontrakter, og tar over forpliktelser.

– Hvordan bygget skal forvaltes kommer opp i en politisk sak neste år, forteller kommunedirektør Gro Herheim.

Dorthe Huse, Erik Bringedal Og Gøril Huse

Leiekontrakt i Feyersgate fram til 2031

I dag holder deler av Larvik kommunes administrasjon til i leide lokaler i Feyersgate 7. Administrasjonen har også møtelokaler i Romberggata 4. Leieavtalen har en varighet fram til 2031, og kan tidligst avsluttes i 2027.

– På sikt ønsker vi å flytte gradvis over, men dette er flere år fram i tid, forteller kommunedirektør Gro Herheim.

Overtakelsen av Torvet 1 skjer 12. januar 2023. Kommunen kan ta i bruk Torvet 1 etter hvert som dagens leieavtaler går ut.

Vedtatt i kommunestyret

Kjøpet lånefinansieres. Kjøpesummen er avtalt til 70 millioner kroner. Dagens leiekostnader i F7 vil dekke et lån av denne størrelsen.

At kommunen skulle kjøpe Torget 1 har lenge ligget i kortene. Kommunestyret vedtok 11. mai å gi fullmakt til å kjøpe selskap og eiendommen Torget 1 for en kjøpesum på inntil 75 millioner kroner.

Disse sakene var unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven §23, 1. ledd, da sakene dreide seg om kommunens forhandlingsposisjon som mulig kjøper av en eiendom.

 

Til toppen