Kan du reglene for bruk av drone?

Innhold

Ulovlig droneflyvning kan straffes med bot eller fengsel, og kan medføre at dronen inndras. Her finner du Luftfartstilsynets droneregler.

Droner blir stadig mer populære blant turister som ønsker å fange unike bilder og videoer fra luften. Men det er viktig å være klar over at det er regler og begrensninger for hvor og når disse dronene kan brukes, spesielt i naturvernområder og andre sensitive steder.

Droneregler 2023

 1. Registrer deg på flydrone.no og ta nettkurs og eksamen
 2. Sørg for gyldig forsikring. Droner er luftfartøy og må ansvarsforsikres
 3. Gjør deg kjent med droneforbudssoner. Hold minst 5 km avstand til lufthavner
 4. Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken
 5. Unngå å fly over andre personer. Ikke fly over folkemengder,
  festivaler, sportsarrangementer og lignende
 6. Hvis dronen veier 500g-25kg (eller er merket C2-C4): Hold
  minst 150 meter avstand fra bebygde områder og uteområder
  hvor mange ferdes og minst 30 meter fra andre personer

Ulovlig droneflyvning kan straffes med bot eller fengsel, og kan medføre at dronen inndras.

Andre sikkerhetsavstander kan gjelde om du tar A2-eksamen og har en drone som veier 500g-2kg (eller er merket C2).

Er du under 16 år? Du kan fly i regi av modellflyklubber, sammen med en pilot som er over 16 år, eller CE-merkede leketøysdroner.

Fly drone sikkert og hensynsfullt

 1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no.
 2. Hold dronen innenfor synsrekkevidde.
 3. Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
 4. Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldene sikkerhetsavstander.
 5. Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.

Nettressurser

Følg lokale droneregler i verneområder og nasjonalparker. Se Miljødirektoratet sitt kart.

Ikke fly over områder hvor det er forbudt å filme fra luften. Se Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sitt kart.

Vær oppmerksom på restriksjons- og forbudsområder, som Oslo sentrum, fengsler og ambassader. Se Avinor IPPC sitt kart og Luftfartstilsynet sine nettsider.

Til toppen