Hildegunn Sørbø gir seg som kommunalsjef

Innhold

Etter over fire år som kommunalsjef for eiendom og teknisk drift forlater Hildegunn Sørbø Larvik kommune, til fordel for Telemark fylkeskommune og jobben som fylkessjef for samferdsel. 

Hildegunn Sørbø
Hildegunn Sørbø har sagt opp jobben som kommunalsjef for teknisk drift og eiendom.

Kommunedirektør Gro Herheim mottok oppsigelsen denne uka. 

– Jeg vil først og fremst gratulere Telemark fylkeskommune med en god ansettelse. Etter flere år i nært samarbeid med Hildegunn har jeg lært henne å kjenne som en faglig dyktig, ryddig og lojal kollega som jeg vil savne. Hun er en av de som er genuint opptatt av god styring og godt lokaldemokrati, og av å legge til rette for våre folkevalgte i deres arbeid, sier Herheim. 

Fra 1. januar 2024 reetableres Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune, etter fire år som én og samme fylkeskommune. Her trer altså Sørbø inn rollen som fylkessjef for samferdsel i nye Telemark fylkeskommune. 

Den endelige datoen for når hun tiltrer er ennå ikke fastsatt.  

– Jeg skal ha ansvaret for å planlegge, forvalte, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveinettet. Og så vil jeg få ansvaret for kollektivtransporten på vei og vann. Det blir veldig spennende, sier hun. 

Samtidig synes Sørbø det blir trist å ta farvel med kollegaer i Larvik kommune, der hun har ledet et bredt fagfelt bestående av kommunalteknikk, brann og redning og eiendom. Sørbø har vært i jobben siden oktober 2019. 

 – Jeg kommer til å savne de dyktige folkene her, både ledere og medarbeidere. Det har vært en veldig fin gjeng å jobbe sammen med. Som kommunalsjef for eiendom og teknisk drift har jeg ledet et område hvor det skjer veldig mye, og der alle benytter seg av tjenestene hver eneste dag. Enten de kjører på veiene eller tapper seg et glass vann fra springen, sier hun. 

Kommunedirektøren leder en organisasjon som i tiden framover skal gjennom en større omstilling og omorganisering, og trenger tid for å finne ut av hvordan Sørbø skal erstattes. 

– Hildegunn har bidratt med betydelig og vesentlig innsats i ledergruppa. Hvordan vi skal fylle tomrommet etter henne, og løse behovet for god ledelse på et så viktig område framover, må vi drøfte nærmere og komme tilbake til over jul, sier Herheim.

Til toppen